Gaya Health & Beauty สปาแห่งแรกในเมืองไทยที่เปิดตัวในห้างสรรพสินค้า เมื่อปี 1999 และในปี 2000 ได้รับการยอมรับเป็น 1 ใน 6 SME ดีเด่นของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ปัจจุบันได้ย้ายสถานที่มาเปิด ให้บริการในบ้านยุคโคโรเนียล อายุประมาณ 100 กว่าปีตั้งอยู่ ใจกลางสาทร (ซอย อัสสัมชัญ เซนต์หลุยส์) มีที่จอดรถ สะดวกสบาย และสงบร่มรื่น เต็มไปด้วยต้นไม้รายล้อม

Gaya เป็นการผสมผสานระหว่างการนวดเพื่อผ่อนคลาย และ บําบัด รวมทั้งเพื่อความงาม ในส่วนของการนวดเพื่อผ่อนคลาย และบําบัดนั้น กายา มีผู้ชํานาญการทางการนวดให้ลูกค้าได้ เลือกตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการนวดเพื่อผ่อนคลาย หรือมีอาการที่ต้องการการดูแลโดย อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

Gaya จะคัดเลือกเฉพาะสินค้า Salon premium grade ให้ลูกค้า ในด้านการนวดเพื่อความงามทั้งใบหน้าและลําตัว

Gaya ได้เปิดให้บริการทางด้านเล็บมือเล็บเท้าแบบครบวงจร ภายใต้ชื่อว่า Organic Nail Spa ซึ่งใช้สินค้าที่ที่ปราศจากสารเคมี

GAYA HEALTH&BEAUTY : 1 Sathorn 11, Sathorn-tai, Yannawa, Sathorn, Bangkok, 10120 THAILAND. Tel. 02-676-8885, 092-273-6460, 098-824-6423
email: gayaspa@gmail.com  I  Facebook: GAYA.Sathorn  I  Line id: gayasathorn

Copyright 2014 - GAYA HEALTH & BEAUTY - All Rights Reserved.